Welkom bij de Stichting Help Sosuakids naar School
PDF Afdrukken E-mail

De Stichting Help Sosuakids naar School werd op 27 november 2007 opgericht door
Sylvia Berkley. De feitelijke werkzaamheden waren al in het tweede halfjaar van 2006 gestart.
Tijdens vakantie in februari 2006 in de Dominicaanse Republiek zag Sylvia veel armoede, kinderen die blootsvoets op straat rondzwerven, seksuele exploitatie van kinderen door toeristen en andere misstanden. Na terugkeer in Nederland besloot Sylvia hulp te gaan bieden door ervoor te zorgen dat meer arme kinderen naar school kunnen gaan. Daartoe is in Sosúa, met de Sosúa Kids Ass. contact opgenomen. Deze organisatie wordt geleid door ondermeer Amerikanen, Canadezen en
schoolkinderen met Sylvia Dominicanen, allen vrijwilligers. Via die organisatie worden schooluniformen, schoenen en leermiddelen aan arme kinderen verstrekt. Iedereen moet dit aanschaffen om tot de publieke scholen toegelaten te worden en arme ouders of wezen kunnen het niet bekostigen.

Daarnaast wordt er financiële steun aan de Colegio Evangelico Asher gegeven, d.m.v. bijdrage aan inrichtingskosten, leraarsalarissen, kleding en voedsel.
Een christelijk Dominicaans echtpaar (Judith en Roberto Terrero) heeft in 2006 de Colegio Evangelico Asher opgericht, een privé-schooltje voor kinderen die voorheen op een vuilnisbelt leefden. Op deze school worden ook Haïtiaanse vluchtelingetjes opgevangen. De kinderen kunnen niet terecht op de publieke scholen. Omdat het geen publieke school is draagt de overheid niets bij.

Met onze hulp gaan in het schooljaar 2015-2016 inmiddels ca 375 kansarme kinderen naar school.

De Stichting is kleinschalig, heeft geen commerciele banden en werkt met giften die grotendeels afkomstig zijn van particulieren.

 
PDF Afdrukken E-mail

Nieuws 2016

Augustus 2016

vouchers voor nieuwe schooluniformen

voucheraug20161voucheraug20162

Juni 2016

reisverslag mei 2016, zie onder  "Reisverslag"

SchooluniformRosaMay201620

 

"Schooluniformenfeestje voor 29 plattelandskinderen op 28 mei 2016" 

schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-1schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-3schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-4schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-5schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-2schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-6schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-7April 2016


Onze aanpak t.a.v. de schooluniformen gaan we wat aanpassen aan de veranderende houding van de Dominicaanse overheid. Het afgelopen jaar zijn er door het ministerie van onderwijs in de DR aanzienlijk meer schooluniformen verstrekt aan kansarme kinderen. Alleen kinderen die al naar school gaan, kunnen soms zo’n gratis uniform bemachtigen, maar het eerste schooluniform met toebehoren moet altijd zelf bekostigd worden. Dat is de reden dat er veel kansarme kinderen bij gebrek aan geld niet naar school gaan.
In mei 2016 worden er verkiezingen gehouden in de DR en in een dergelijk jaar wordt er altijd veel uitgedeeld om stemmen te schoolpuertoplatanov15winnen. Het is dus de vraag of de overheid na de verkiezingen op dezelfde schaal schooluniformen ter beschikking blijft stellen.

Vooralsnog heeft onze stichting besloten om zich op de instroom van een groter aantal nog niet naar school gaande kinderen te richten en iets minder op het gedurende zes jaar verstrekken van uniformen aan dezelfde kinderen. De kinderen zullen na het eerste jaar meer zelf moeten proberen van de overheid een uniform of delen daarvan te krijgen. Toch zullen wij de kinderen blijven volgen. Mocht blijken dat ze nadien de benodigdheden niet van overheidswege ontvangen, dan zullen wij alsnog daarvoor zorgen.

Onze stichting heeft beperkte middelen. Op bovengenoemde manier proberen wij te voorkomen dat wij onnodig uniformen verstrekken en stimuleren wij tevens de kinderen om tijdens hun schoolperiode zelf actie te ondernemen. Daar waar het nodig is, blijven wij natuurlijk helpen.

 


Maart 2016


Tijdens mijn bezoek aan Sosúa in november 2015 ontmoette ik in hotel Casa Marina een landgenote, Janny Koldenhof. Zij is een enthousiaste, energieke vrouw, die regelmatig Sosúa bezoekt en meteen al bood zij aan onze stichting te willen helpen op het gebied van fondsenwerving. Zij heeft meer contacten in het oosten van ons land.
Onze stichting is bijzonder blij met haar hulp.

Februari 2016

De Colegio Asher heeft het tweede nieuwe gebouw in gebruik genomen. 


Januari 2016
  

Colegio Asher
ColegioAsherdec2015

aankondiging expositie:

Perspectief aankondiging

 
PDF Afdrukken E-mail

Nieuws 2015

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2016

December 2015

Het reisverslag november 2015 staat te lezen onder "Reisverslag".
DiegodeOCampo nov151


November 2015

Wij hopen binnen enkele maanden onze nieuwe website online te hebben staan.

Oktober 2015

Leiding en leraren van de Colegio Asher hebben het momenteel extra moeilijk aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Veel grote wijzigingen in het onderwijsproces zijn plotseling opgelegd door het ministerie van onderwijs, zoals bijv. de wijze van lesgeven en de methode van het evalueren. Tegelijkertijd zijn er nogal wat nieuwe leerlingen met grote gedrags- en leerproblemen van andere scholen bij de Colegio gekomen. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt, zodat deze nieuwe kinderen zo snel mogelijk goed te handhaven zijn bij de andere kinderen in de klas.    

 

Augustus 2015

vouchers voor schooluniformen Camu, La Cienaga, Sabaneta, Sosúa
Camu 2015-1Sosua Kids2Sosua Kids3Sosua Kids4


Juni 2015

Reisverslag mei 2015 is beschikbaar: zie rubriek Reisverslag
Colegio Asher 2015 14

April 2015

Het Dominicaanse ministerie van onderwijs voert nu geleidelijk het systeem in waarbij de schoolkinderen de gehele dag les krijgen, in plaats van een halve dag. Ook wordt er meer geld ter beschikking gesteld voor maaltijden, nu de kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan.


Maart 20
15

Colegio Asher new school building2 Colegio Asher new school building1

In hoog (Canadees) tempo bouwen de Samaritans het nieuwe schoolgebouw voor de Colegio Asher. Zo gaat een droom in vervulling van de Colegio Asher, de school die in september 2006 startte. Tot dusver is de school altijd in bar slechte onderkomens gehuisvest geweest en dat gaat nu veranderen.
Toch blijft onze hulp nog steeds hard nodig. De Colegio Asher heeft elke maand veel geld nodig om de leraarssalarissen te kunnen blijven betalen. Ook moeten boeken, schriften, schoolbordkrijt e.d. steeds weer worden aangeschaft en er moet ook eten gekocht worden voor de maaltijden die de kinderen op school krijgen.  

 
Februari 2015

Openbare schoolgebouwen, die enorm vervallen waren geraakt, worden nu opgeknapt. De Dominicaanse regering stelt hiervoor geld beschikbaar en op diverse plaatsen ziet men bouwwerkzaamheden. De school in Puerto Plata die ik in november bezocht, werd ook grootscheeps aangepakt, maar de werkzaamheden liggen nu alweer 2 maanden stil. De reden daarvan is onbekend. De leerlingen zijn in een andere school ondergebracht en het is nu afwachten wanneer zij weer naar hun oorspronkelijke school terug kunnen.
school building Puerto Plata 2014school building 2014-2